Oferta publiczna RUNMAGEDDON S.A. trwa

Oferta publiczna RUNMAGEDDON S.A. trwa

W dniu 12 lipca 2019 r. miała się zakończyć, ogłoszona miesiąc wcześniej emisja akcji spółki Runmageddon S.A. w trybie oferty publicznej. Pierwszym istotnym punktem sprzedaży akcji było uzyskanie w ciągu trzech dni tzw. progu powodzenia emisji. Został on osiągnięty w szybszym, niż oczekiwano czasie, a akcjonariusze zapisali się na akcje o wartości ponad 200 000 złotych. W następnych dniach kolejne osoby dołączały do grona akcjonariuszy Runmageddonu. Dziesięć dni przed zakończeniem akcji crowdfundingowej, w internecie zawrzało, a zainwestowana suma, dzięki nowym akcjonariuszom wzrosła dwukrotnie. Finalnie zebrany kapitał wyniósł około 750 000 złotych.  Obserwując wzmożone zainteresowanie akcjami Runmageddon S.A. tuż przed zakończeniem emisji akcji, Zarząd spółki podjął decyzję o przedłużeniu terminu zapisów, tak by wszyscy realnie zainteresowani mogli stać się Akcjonariuszami Runmageddonu.

- Pragnę podziękować wszystkim, którzy wykazali chęć budowania z nami przyszłości Runmageddonu. To co zadziało się w ostatnich dniach, to rosnące z minuty na minutę zainteresowanie Inwestorów pokazało jedno, że warto dać szansę tym, do których informacja dotarła zbyt późno lub tym, którzy w ostatnim miesiącu pochłonięci byli innymi sprawami - mówi Prezes RUNMAGEDDON S.A. Jaro Bieniecki. Informacje o emisji akcji są dostępne na platformie crowdfundingowej Beesfund oraz na stronie internetowej spółki: www.runmageddon.pl/akcje.

________________________

„Informacje powyższe mają charakter wyłącznie promocyjny w odniesieniu do oferty publicznej akcji serii D RUNMAGEDDON S.A., która będzie przeprowadzona zgodnie z art. 7 ust. 8a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W związku z brakiem obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, został udostępniony dokument zawierający podstawowe informacje o emitencie, warunkach i zasadach oferty akcji serii D, celach emisji, na które mają być przeznaczone uzyskane z niej środki, istotnych czynnikach ryzyka oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie. Dokument został opublikowany na stronie internetowej emitenta: www.runmageddon.pl/akcje


Publikacja dostępna również w formacie: doc

Publikacja dostępna również w formacie: pdf


Runmageddon jest największym w Polsce i najbardziej ekstremalnym w Europie cyklicznym biegiem przez przeszkody. Zmagania odbywają się w kilkunastu lokalizacjach rocznie. W ubiegłym roku w 20 wydarzeniach wystartowało blisko 79 tysięcy osób, w tym 67 000 dorosłych i 12 000 dzieci. Od początku istnienia cyklu do mety imprez dotarło już 200 tysięcy uczestników. W 2018 roku Runmageddon rozpoczął swoje ekspansję zagraniczną, organizując pierwszy bieg z przeszkodami na Saharze oraz w górach Kaukaz.

Specyfika tej formy aktywności polega przede wszystkim na dobrej zabawie, ale pozwala też sprawdzić siebie. Dzięki ogromnemu wysiłkowi fizycznemu i psychicznemu, w którym pokonuje się swoje słabości, a dopiero potem rywali, uczestnicy poznają swoje maksymalne możliwości. Mają oni do przebycia różne odcinki trasy z torami przeszkód – wspinają się, czołgają, brną w błocie, skaczą, a także mierzą z wodą oraz ogniem. Do wyboru są cztery formuły – INTRO (3 km i 15+ przeszkód), REKRUT (6 km i 30+ przeszkód), CLASSIC (12 km i 50+ przeszkód) oraz HARDCORE (21 km i 70+ przeszkód).